Banner

Het is niet eenvoudig om als ouder, leerling, student of werknemer in het onderwijs te weten waar je terecht kunt met je klacht, bezwaar of beroep. Ook voor een school is het best lastig om iemand die aan de bel trekt volgens de goede procedure te helpen. De overheid heeft namelijk – met de beste bedoelingen – veel verschillende instanties en procedures ingesteld die kunnen helpen bij het oplossen van problemen en conflicten in het onderwijs.

Onderwijsgeschillen maakt die complexe wereld van wetten en procedures begrijpelijker. Vanaf nu met een nieuwe website voor iedereen in het onderwijs. Zowel juridische professionals en beleidsmakers, als leerlingen en ouders moeten zich gehoord en geholpen voelen bij Onderwijsgeschillen. De website is net zoals de organisatie en commissies onpartijdig en gericht op het zo goed mogelijk behandelen van klachten, bezwaren en beroepen in het onderwijs.