Banner

Leerlingen met kenmerken van begaafdheid en leer- en/of gedragsproblemen zijn dubbel bijzonder. Meestal worden ze echter niet als zodanig (h)erkend. Deze website geeft informatie over signalen, begeleidingsmogelijkheden en strategieën die bijdragen aan een optimale talentontwikkeling van deze leerlingen.