Banner

De PO-Raad, de VO-raad en de VNG hebben een modelprocedure en een geschillenregeling voor het OOGO opgesteld. Deze voldoen aan de daarvoor gestelde (minimale) eisen en ondersteunen gemeenten en samenwerkingsverbanden om het OOGO in te richten.