Banner

De PO-Raad, de VO-raad en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben een model ontwikkeld voor de procedure van het op overeenstemming gericht overleg over het jeugdplan. Dit model is vooral van belang voor samenwerkingsverbanden en biedt een handreiking voor een goed gefaciliteerd overleg met ruimte voor regionaal maatwerk.