Banner

Bij de versie MJB SBO van 20 januari 2022 is in het voorbeeld de leerlingtelling van 1 oktober 2021 nu beschikbaar gekomen en de bedragen van de MI-bekostiging zijn exact overgenomen van de circulaire van oktober 2021 in plaats van de bedragen op basis van het indexeringspercentage.