Banner

Vaak is het (door allerlei oorzaken) lastig om voor leerlingen met complexe zorgvragen tot een passend onderwijs-zorgarrangement te komen. Deze publicatie (Onderwijsconsulenten, NJi) beschrijft drie casussen die laten zien dat er bij complexe ondersteunings- en zorgvragen vaak meer mogelijk is dan gedacht.