Banner

Voor informatie over maatwerkmogelijkheden bij examens kan je terecht bij het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Zij bepalen welke examenaanpassingen voor kandidaten met een beperking zijn toegestaan bij het centraal examen en schetsen het speelveld waarbinnen een school keuzes kan maken.

Het CvTE publiceert jaarlijks in september op de website www.examenblad.nl een brochure over de mogelijkheden voor kandidaten met een beperking bij centrale examens in het voortgezet onderwijs. Deze brochure biedt een overzicht van mogelijkheden voor leerlingen met een beperking voor de centrale examinering in dat schooljaar. Deze brochure bevat ook algemene hoofdlijnen en uitgangspunten en is daardoor tevens bruikbaar bij het overwegen van mogelijkheden voor leerlingen met een beperking voorafgaand aan de start van de bovenbouw of soms zelfs al bij de start in het voortgezet onderwijs. Verder vind je bij het CvTE goede informatie over het aangepast examen voor leerlingen met een beperking en de toegestane hulpmiddelen bij een examen.

De VO-raad heeft in een overzicht verschillende mogelijkheden voor maatwerk op een rijtje gezet. Denk daarbij aan het volgen van vakken op een hoger of lager niveau, langzamer of sneller door het programma, en het plusdocument. Heb je na het raadplegen hiervan nog vragen over wet- en regelgeving, dan kan je hiervoor terecht bij het Examenloket.