Banner

Hoe kunnen ICT-hulpmiddelen succesvol ingezet worden bij (dreigende) thuiszitters in het onderwijs? Welke behoeften hebben leerlingen en wat werkt dan het beste? De LOTkeuzehulp geeft hier een antwoord op en is te gebruiken door zowel professionals, ouders als leerlingen zelf.

In het onderwijs denken we bij apps vooral aan digitaal lesmateriaal. Maar (dreigende) thuiszitters lopen vaak vast op andere dingen, die ervoor zorgen dat de leerling niet eens tot leren komt. Apps kunnen dan erg helpend zijn. Bijvoorbeeld om de dag te plannen, het leerritme te bepalen, emoties te leren herkennen en reguleren, te herinneren welke spullen mee naar school moeten maar ook bij lotgenotencontact.

LOTkeuzehulp

Heliomare heeft onderzocht welke ondersteuningsbehoeften leerlingen hebben en deze verdeeld in zes categorieën. Bij elke categorie is met een landelijk onderzoek geïnventariseerd welke apps goed helpen. In de LOTkeuzehulp staan de belangrijkste overzichtelijk gepresenteerd. Nieuwsgierig of zelf aan de slag gaan met de LOTkeuzehulp?