Banner

De website Lesopafstand.nl gaat verder als algemeen informatiepunt voor afstandsonderwijs. Op deze website vinden scholen de informatie die nodig is voor het organiseren van afstandsonderwijs in diverse situaties.

Lesopafstand.nl werd in het leven geroepen tijdens de coronapandemie, toen afstandsonderwijs opeens in de schijnwerpers kwam te staan. De website ondersteunde scholen bij het ad hoc organiseren van afstandsonderwijs en deelde alle actuele coronamaatregelen met het onderwijs.

In deze huidige tijd is corona er nog steeds, en blijft onderwijs op afstand daarnaast nodig voor thuiszitters die om wat voor reden dan ook kortstondig of langdurig niet naar school kunnen en nieuwkomers uit Oekraïne. Daarom gaat Lesopafstand.nl verder als algemeen informatiepunt voor afstandsonderwijs. De vernieuwde site blijft scholen ondersteunen bij de voorbereiding op een coronaopleving en helpt daarnaast afstandsonderwijs te organiseren voor thuiszitters. Ook vind je er achtergrondinformatie over lesgeven aan Oekraïense leerlingen.

Lesopafstand.nl is een initiatief van Kennisnet in samenwerking met het ministerie van OCW, de PO-Raad en de VO-raad. Ook organisaties zoals SIVON, het Lerarencollectief, SLO, het NRO en het NJi dragen inhoudelijk bij. Daarnaast zetten verschillende organisaties zich via ons loket in om vragen te beantwoorden, zoals CNV onderwijs, de AVS en Ouders & Onderwijs.