Banner

De leidraad ‘Samen bouwen aan ouder- en jeugdsteunpunten’ zal samenwerkingsverbanden passend onderwijs helpen bij het opzetten van ouder- en jeugdsteunpunten opzetten. De leidraad geeft aan welke functies een ouder- en jeugdsteunpunt moet vervullen en aan welke voorwaarden het moet voldoen. Daarnaast geeft de leidraad praktische tips voor de oprichting.

De steunpunten gaan informeren, steunen en signaleren. Tegen het einde van het schooljaar 2021-2022 hebben alle samenwerkingsverbanden een functionerend steunpunt en concrete plannen hoe zij binnen hun samenwerkingsverband gaan steunen en signaleren. Omdat sommige samenwerkingsverbanden al verder zijn, sluit de leidraad aan bij de verschillende regionale uitgangsposities.

De samenwerkingsverbanden passend onderwijs worden bij het oprichten van de steunpunten ondersteund door een expertgroep. Op deze website zullen praktijkvoorbeelden worden gepubliceerd. Het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap gaat naast de leidraad ook de landelijke gelijke informatieset verzorgen voor de samenwerkingsverbanden. Deze informatieset met voor ouders en jeugdigen toegankelijke en begrijpelijke informatie zal in gedeelten beschikbaar komen in de komende periode.

Start vliegende brigade

De vliegende brigade is van start gegaan. De partijen die samenwerkten aan de totstandkoming van de leidraad hebben een voordracht gedaan voor leden van die vliegende brigade. Dick Rasenberg, Nico ’t Hooft, Floor Kaspers en Lucas van de Vijver gaan onder leiding van Mark Weghorst de komende periode de ontwikkeling van ouder- en jeugdsteunpunten bij samenwerkingsverbanden stimuleren. Samenwerkingsverbanden kunnen vragen stellen aan deze vliegende brigade, ze stellen zelf hun vragen en zullen op verschillende manier de ondersteuning vormgeven. Vragen die bij veel samenwerkingsverbanden leven ten aanzien van deze ontwikkeling kunnen ze bijvoorbeeld in een webinar gaan beantwoorden.

De vliegende brigade is bereikbaar via info@vliegendebrigade.com, of <voornaam>@vliegenbrigade.com.

Informatieplicht scholen blijft

De ouder- en jeugdsteunpunten vervangen de informatieplicht van scholen niet, maar helpen scholen bij het goed informeren van ouders en jeugdigen.

Meer weten?

Vragen over de leidraad kan je stellen aan het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, implementatiepassendonderwijs@minocw.nl.

Heb je vragen over de ontwikkeling van de ouder- en jeugdsteunpunten in jouw regio? Neem dan contact op met het samenwerkingsverband passend onderwijs waar je bij bent aangesloten of met: