Banner

De leidraad ‘Samen bouwen aan ouder- en jeugdsteunpunten’ zal samenwerkingsverbanden passend onderwijs helpen bij het opzetten van ouder- en jeugdsteunpunten opzetten. De leidraad geeft aan welke functies een ouder- en jeugdsteunpunt moet vervullen en aan welke voorwaarden het moet voldoen. Daarnaast geeft de leidraad praktische tips voor de oprichting.

De steunpunten gaan informeren, steunen en signaleren. Tegen het einde van het schooljaar 2021-2022 hebben alle samenwerkingsverbanden een functionerend steunpunt en concrete plannen hoe zij binnen hun samenwerkingsverband gaan steunen en signaleren. Omdat sommige samenwerkingsverbanden al verder zijn, sluit de leidraad aan bij de verschillende regionale uitgangsposities.

De samenwerkingsverbanden passend onderwijs worden bij het oprichten van de steunpunten ondersteund door een expertgroep. Op de website van het Steunpunt Passend Onderwijs (OF op deze website) zullen praktijkvoorbeelden worden gepubliceerd. Verder zal het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ervoor zorgen dat er in het voorjaar van 2022 voor alle samenwerkingsverbanden landelijk geldende informatie over passend onderwijs is. Binnenkort volgt hier meer over.

Informatieplicht scholen blijft

De ouder- en jeugdsteunpunten vervangen de informatieplicht van scholen niet, maar helpen scholen bij het goed informeren van ouders en jeugdigen.

Meer weten?

Vragen over de leidraad kan je stellen aan het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, implementatiepassendonderwijs@minocw.nl.

Heb je vragen over de ontwikkeling van de ouder- en jeugdsteunpunten in jouw regio? Neem dan contact op met het samenwerkingsverband passend onderwijs waar je bij bent aangesloten of met: