Banner

Hoe zorgen gemeenten ervoor dat samenwerkende partners binnen het sociaal domein vanuit gezamenlijke vuistregels werken? Deze publicatie geeft gemeenten handreikingen (NJi, Movisie, 2020) om binnen het sociaal domein op een effectieve manier met leidende principes te werken.