Banner

De notitie ‘Wat moet en wat mag in het vso’ van Stichting Platforms VMBO gaat in op de relatie tussen symbiose-school en vso-school en dan met name de beroepsgerichte profielvakken en beroepsgerichte keuzevakken die een vso-school kan aanbieden en keuzes die een vso-school kan maken.