Banner

Als partijen die betrokken zijn bij de medezeggenschap er bij een meningsverschil niet uitkomen, kan het geschil in bepaalde gevallen worden voorgelegd aan de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS (LCG WMS).