Banner

Deze handreiking bevat geen blauwdruk van een kwaliteitszorgsystematiek, want daarvoor verschillen samenwerkingsverbanden te veel van elkaar. Wel biedt de handreiking een visie op kwaliteitszorg, waarin de veelheid van aspecten een plaats krijgen. Het gaat over vraagstukken zoals: Wat is goed passend onderwijs? Hoe kunnen we nog effectiever zijn? Hoe kunnen we kansen beter benutten en ongewenste