Banner

Bij de ontwikkeling van ouder- en jeugdsteunpunten ligt het voor de hand om dat samen met andere samenwerkingsverbanden op te pakken. De samenwerking po en vo is vanzelfsprekend, maar ook de situatie bij de buursamenwerkingsverbanden is belangrijk om mee te nemen. Om inzicht te krijgen in elkaars ambities en stand van zaken heeft de vliegende brigade een formulier ontwikkeld dat door samenwerkingsverbanden kan worden ingevuld. In de overleggen met elkaar is dan goed in beeld te brengen waar overeenkomst, verschillen en uitdagingen liggen. Het formulier is inmiddels in een testfase gebruikt bij een groep samenwerkingsverbanden.