Banner

In onderstaande bijgestelde instrumenten Meerjarenbegroting zijn de nieuwe cao-tabellen en de conversie ervan verwerkt, zodat de gelijktrekking van de salaristabellen po en vo zijn opgenomen in deze instrumenten.