Banner

Dit document beschrijft welke samenwerking het onderwijs mag aangaan met een particuliere aanbieder en aan welke voorwaarden dan moet worden voldaan? Ook wordt aangegeven wat wettelijk niet is toegestaan. In de bijlage van dit document zijn jurisprudentie en passages uit brieven toegevoegd die inzicht geven in deze materie.