Banner

Sinds 2019 is het wettelijk verplicht dat mbo-instellingen zijn aangesloten bij het OOGO. Dat biedt extra kansen om met alle deelnemende partners nog betere samenwerkingsafspraken te maken, zodat alle jongeren met extra ondersteuningsbehoeften optimaal worden ondersteund. De publicatie ‘Sterke netwerken rond kwetsbare jongeren’ (NJi, 2019) geeft adviezen en praktijkvoorbeelden.