Banner

Hoe creëer je een goed pedagogisch klimaat in de klas? Naast reflectie op het eigen gedrag, bijvoorbeeld ook samen met collega’s en eventueel met ondersteuning van video of feedback van leerlingen, kunnen leraren verschillende interventies inzetten om leerlingen te motiveren en problemen te voorkomen. Om tot leren te komen hebben leerlingen een ondersteunende, gestructureerde, en veilige omgeving nodig. Een omgeving waarin leerlingen zich geaccepteerd voelen, ontdekken dat ze steeds meer taken aankunnen en hun leergedrag zelf kunnen sturen. Daarbij speelt houding en aanpak van de leraar, evenals het gedrag van leerlingen een grote rol. Dit artikel gaat in op drie zaken die van invloed zijn op het pedagogisch klimaat in de klas.