Banner

De verantwoording (bijvoorbeeld via het jaarverslag) is het sluitstuk van de PDCA-cyclus. Als de kwaliteit van de plannen echter matig of slecht is, kan de kwaliteit van tussentijdse rapportages en verantwoordingsdocumenten nooit goed zijn. Daarom betreft deze handreiking voor samenwerkingsverbanden de hele PDCA-cyclus.