Banner

Soms wordt een leerling tijdelijk geplaatst op een (V)SO school maar blijft wel ingeschreven op de reguliere school of school voor speciaal basisonderwijs. In dat geval kan de (V)SO school afspraken maken met de school waar de leerling staat ingeschreven en met het betrokken samenwerkingsverband over de overdracht van financiële middelen voor de duur van de tijdelijke plaatsing. Deze handreiking biedt een berekening die hiervoor kan worden gebruikt.