Banner

De Inspectie van het Onderwijs heeft in de handreiking ‘Effectief afstandsonderwijs’ de kansen en risico’s van afstandsonderwijs op een rij gezet. Deze handreiking biedt handvatten voor alle sectoren om effectief afstandsonderwijs vorm te kunnen geven en is gebaseerd op wetenschappelijk inzicht naar aanleiding van onderzoek van Universiteit Maastricht.

Handreiking

De handreiking beschrijft eerst een zestal risico’s van afstandsonderwijs, waaronder gebrek aan motivatie en achterstanden, met name voor kwetsbare leerlingen. Daarna gaat deze in op vier kenmerken van effectieve afstandslessen en volgen vijf voorwaarden voor een effectieve aanpak op schoolniveau. Tot slot wordt beschreven hoe ouders betrokken kunnen worden in het afstandsonderwijs, waarbij blijkt dat ouderbetrokkenheid een onmisbare factor is om afstandsonderwijs te verbeteren.