Banner

Onderdeel van het Thuiszitterspact (2016) is de zogenoemde ‘doorzettingsmacht’: als er sprake is van (dreigend) thuiszitten spreken gemeenten en samenwerkingsverbanden met elkaar af welke partij/persoon bepaalt welke onderwijs/zorgplek passend is voor het betreffende kind/jongere. Deze handreiking helpt de betrokken partijen om doorzettingsmacht te organiseren.