Banner

Deze handreiking gaat in op de verschillende aspecten van bedrijfsvoering van samenwerkingsverbanden. De handreiking helpt samenwerkingsverbanden om tot een bewuste en doelmatige besteding van middelen te komen.