Banner

Op 1 januari 2022 veranderen de organisatie en regels rondom inburgering. Dit heeft gevolgen voor sommige leerlingen in het vmbo-bb of -kb, praktijkonderwijs of Internationale Schakelklassen (ISK), die vanaf 2022 18 jaar worden en inburgeringsplichtig zijn.

ISK

Er bestaat geen aparte elementcode voor ISK, daarom worden leerlingen die ISK-onderwijs volgen op verschillende codes ingeschreven. Voor ISK-leerlingen die ingeschreven zijn op de elementcodes vmbo-bb en -kb geldt vanaf 1 januari 2022 dat indien zij inburgeringsplichtig zijn en 18 worden, de inburgeringstermijn meteen gaat lopen. Het volgen van ISK-onderwijs geeft dus geen vrijstelling meer voor leerlingen die daarbij staan ingeschreven op de elementcodes passende bij vmbo-bb en kb. Staat een ISK-leerling ingeschreven op onder andere vmbo-gl/tl/havo/vwo, dan heeft de leerling wél nog een tijdelijke vrijstelling van de inburgeringsplicht zolang hij of zij in de ISK zit.

Brief aan ISK’s

DUO en het ministerie van SZW hebben hierover een brief opgesteld voor de ISK-scholen. Hierin schrijven zij ook over de mogelijkheid om ISK-leerlingen nog op andere elementcodes in te schrijven. In de bijlage bij de brief zit een uitputtende lijst van codes die niet meer tot vrijstelling leiden.

Voor vragen heeft SZW een apart emailadres dat tot 1 maart 2022 actief is: ISKinburgering@minszw.nl. Ook LOWAN informeert ISK’s via hun website.

Praktijkonderwijs

Voor praktijkonderwijsleerlingen gelden grotendeels dezelfde regels als momenteel gelden. Indien deze leerlingen inburgeringsplichtig zijn, gaat de inburgeringstermijn meteen lopen vanaf hun 18de verjaardag (in sommige gevallen op 16- of 17-jarige leeftijd). Het volgen van praktijkonderwijs leidt niet tot een tijdelijke vrijstelling. SZW heeft samen met betrokken organisaties een handreiking gemaakt die uitlegt wat de mogelijkheden zijn voor deze leerlingen. Zie hiervoor de hoofdstukken 1 en 2.

Vmbo basis en kader

Ook het volgen van onderwijs op het vmbo-bb of -kb leidt per 1 januari 2022 niet meer tot een tijdelijke vrijstelling van de inburgering. Dit betekent voor deze leerlingen dat, indien ze inburgeringsplichtig zijn en 18 worden, de inburgeringstermijn gaat lopen. Het is echter belangrijk dat de gemeente en de leerling tot overeenstemming komen dat ze vmbo-bb of -kb blijven volgen. Indien de leerling het diploma behaalt en een mbo 2 of 3 opleiding gaan volgen, zijn ze wel weer tijdelijk vrijgesteld van inburgering. Het behalen van een mbo 2 opleiding of hoger leidt tot definitieve vrijstelling.

De eerder genoemde handreiking ontwikkeld door SZW met betrokken organisaties gaat hier ook op in. Zie hiervoor de hoofdstukken 1 en 4.

Algemene informatie over inburgering is te vinden op de website van de Rijksoverheid.