Banner

Wil jij een aanvraag indienen voor het experiment onderwijs-zorgarrangementen? Onder dit bericht vind je het aanvraagformulier en het format voor het projectplan. Daarnaast vind je hier ook een korte toelichting op en voorbeeld van de samenwerkingsovereenkomst die meegestuurd moet worden bij de aanvraag.