Banner

In het huidige bekostigingsstelsel is de uiteindelijke bekostiging die een school ontvangt afhankelijk van veel factoren. Sommige factoren zijn logisch en volgen de kostenstructuur van de school, andere zijn ad hoc ontstaan en weer andere factoren zijn het gevolg van situaties die inmiddels tot het verleden behoren. Bij elkaar opgeteld heeft dit geleid tot een complexe berekening van de rijksbekostiging van een school. Deze factsheet zet de belangrijkste zaken op een rij. | 2021