Banner

In het vso zijn er voor leerlingen vier mogelijkheden om het vmbo, havo of vwo-examen te doen.

  1. De vso school heeft een eigen examenlicentie;
  2. Als extraneus op een reguliere school voor voortgezet onderwijs;
  3. Via het staatsexamen;
  4. Als extraneus op het volwassenenonderwijs (vavo).

In onderstaand document worden de bovengenoemde examenmogelijkheden kort toegelicht.