Banner

In de periode mei 2021 t/m mei 2022 heeft een projectteam van BMC in opdracht van de ministeries van OCW en VWS vijftien geselecteerde proeftuinen onderwijszorgarrangementen (OZA’s) begeleid. Het doel hiervan is het verbeteren van het ontwikkelingsaanbod op het gebied van onderwijs en zorg voor kinderen met een specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoefte die op dit moment binnen de onderwijs-en zorgstelsels niet of onvoldoende bediend worden. In de proeftuinen is praktijkervaring opgedaan in het opzetten en/of verder ontwikkelen van een onderwijszorgaanbod voor deze kinderen, binnen huidige wet- en regelgeving.

Deze eindevaluatie maakt inzichtelijk wat binnen de proeftuinen is geleerd en gerealiseerd. Dit aan de hand van de geleerde lessen proeftuinoverstijgend in kaart te brengen, geïllustreerd aan de hand van voorbeelden uit de praktijk. Hoewel ervaringen en opbrengsten uit de begeleiding van deze vijftien initiatieven niet zonder meer generaliseerbaar zijn, hebben ze een belangrijke illustratieve waarde en bieden ze inzichten voor (vergelijkbare) initiatieven die een combinatie van onderwijs en zorg (willen) aanbieden.