Banner

Dit onderzoek geeft een unieke inzage in de stand van zaken van inclusief basisonderwijs, de werkpunten en de ondersteuningsbehoeften van scholen die werken aan inclusiever onderwijs. Ook  heeft het onderzoek regiobeschrijvingen opgeleverd van zes samenwerkingsverbanden die actief werken aan inclusiever onderwijs.