Banner

Het Steunpunt Passend Onderwijs heeft de afgelopen periode veel samengewerkt met Hans Schuman (lector bij Hogeschool Utrecht) die veel praktijkonderzoek heeft gedaan naar onderwerpen zoals ‘diversiteit en inclusie’, ‘interprofessioneel samenwerken’, ‘het hoorrecht van leerlingen’ en ‘professionele leergemeenschappen’. In verschillende SPO-bijeenkomsten heeft Hans veel materiaal gedeeld. Op deze pagina tref je een overzicht aan van het materiaal:

  • Een route naar inclusiever onderwijs (november 2021)
  • Teacher Professional learning for inclusion (2019)
  • De IB-er in Engeland – beter begeleiden (december 2019 en januari 2020)
  • Initial teacher education for inclusion (2019)
  • Naar een inclusieve positieve pedagogiek (2018)
  • Diversiteit en het leren van de leraar (2020)
  • De toekomst van Passend Onderwijs in Nederland (2016)
  • Pedagogisch denken en handelen (A3 – praatplaat; 2021)
  • National Framework for inclusive school (Schotland; 2014)