Banner

Via Weer Samen Naar School en Passend Onderwijs proberen we in Nederland nu gedurende zo een vijfentwintig jaar een meer inclusief onderwijssysteem te realiseren. Zowel in ons land als daarbuiten is een debat gaande of een dergelijk ideaal wel te realiseren is en zo ja, hoe we dichter bij dat ideaal kunnen geraken. Hans Schuman, lector bij Hogeschool Utrecht, zet in dit document de stand van zaken rond inslusiever onderwijs op een rij.