Banner

Om gezamenlijk (onderwijs, jeugdhulp, gemeenten) een passend aanbod van onderwijsondersteuning en jeugdhulp te realiseren, is het zinvol om een populatieanalyse te maken. Het NJi ontwikkelde hiervoor een werkwijze/format voor scholen.