Banner

Speciaal voor het inzichtelijk maken van de organisatie van de ondersteuning in de school, heeft het Steunpunt Passend Onderwijs de Scan Passend Onderwijs ontwikkeld. De resultaten van de scan geven de IB-er/ondersteuningscoördinator een totaalbeeld van het passend onderwijs op de school: Wat gaat al goed? Welke aandachtspunten zijn er en waar liggen de risico’s? Met behulp van deze input kan de school vervolgens een collegiale visitatie laten uitvoeren: een schoolbezoek door collega’s uit andere scholen.

Een collegiale visitatie is een succesvolle methode om aan de hand van de feedback van collega’s een verdiepend inzicht te krijgen in de kwaliteit van de processen en in de samenwerking
binnen de school rond passend onderwijs: hoe ziet de invulling van de basisondersteuning er uit en hoe wordt het passend onderwijs door alle betrokken partijen ervaren. Daarbij komen meer feitelijke en formele aspecten aan de orde (Doen we de goede dingen? Bereiken we de doelen die we gesteld hebben?) als ook de meer informele (Vertrouwen we elkaar? Levert iedereen een goede bijdrage?).