Banner

De monitor Aansluiting Onderwijs Jeugdhulp voorziet samenwerkingsverbanden en gemeenten van sturingsinformatie en meetinstrumenten. Met de monitor brengen gemeenten/ samenwerkingsverbanden in kaart hoe ze het doen en wat beter kan in de onderlinge afstemming en (preventieve) aanpak. De monitor geeft zicht op cijfers over bijvoorbeeld jeugdhulpgebruik, de problematiek van jongeren, onderwijs en de doorstroom naar werk. De monitor onderwijs – jeugd kun je bijvoorbeeld gebruiken voor de samenstelling van het ondersteuningsplan of het OGOO. Hier vind je meer informatie over onderwijs en jeugd.