Banner

De resultaten van de gevoerde gesprekken en het bestuderen van diverse bronnen, leiden tot een visie op de kracht om de impasse te doorbreken en vervolgens tot tien adviezen over passend onderwijs en passende zorg.