Banner

‘De kracht om door te zetten’ over jongeren en thuiszitten is een aanvullend advies op het thuiszit-onderzoek van twee jaar geleden. De eerder geformuleerde tien adviezen blijven gelden maar het nieuwe veldonderzoek levert nog een aantal aanvullende punten op. Met als belangrijkste:

  • Spreek vanaf nu van ‘Aanwezigheid’ en ‘Afwezigheid’.
  • Stel ‘Aanwezigheid’ centraal in plaats van wettelijk geoorloofd of ongeoorloofd verzuim in primair en voortgezet onderwijs.
  • Laat de 50% regel los en laat hybride vormen van onderwijs toe voor thuiszittende kinderen.
  • Geef de regio’s meer speelruimte om thuiszitten aan te pakken en voorzie in een frictiebudget en laat de strikte twee jaar termijn uit de Variawet los.
  • Kom via maatwerk tegemoet aan het recht op ontwikkeling voor elk kind en elke jongere, met eenvoudige verantwoording en een duidelijk protocol voor inspectie en accountant. Kortom niet vooraf invullen maar achteraf verantwoording geven.