Banner

Maatwerk is een veelomvattend begrip en bevat allerlei mogelijkheden om het onderwijsaanbod en de onderwijsondersteuning beter aan te laten sluiten op de capaciteiten en behoeften van de leerling of een groepje leerlingen. Het staat synoniem voor flexibiliteit en onderwijs op maat. Hoe maatwerk in de praktijk wordt vormgegeven is afhankelijk van het overleg met ouders en leerling en de keuzes die zijn gemaakt op diverse uitvoeringsniveaus: de klas, de school, het schoolbestuur en het samenwerkingsverband.

Ga met elkaar in gesprek

Door met elkaar in gesprek te gaan over de verschillende maatwerkoplossingen die ingezet worden, ontstaat zicht op de totale behoefte aan maatwerk in de regio, het doel waarmee maatwerk wordt ingezet en de plek die het inneemt in het dekkend aanbod in de regio. Wil je aan de slag met vragen die je een vertrekpunt bieden voor de gesprekken op de verschillende uitvoeringsniveaus en met de diverse stakeholders lees dan vooral ‘In gesprek over maatwerk’.