Banner

Om ieders rol goed tot zijn recht te laten komen is het belangrijk dat alle betrokkenen weten hoe de communicatie binnen het samenwerkingsverband verloopt en wat er gebeurt als iemand zich niet aan de afspraken houdt. Dit document (2015) geeft daarbij houvast.