Banner

Bovenschoolsevoorzieningen op weg naar landelijk netwerk

Landelijk zijn er in bijna 40 steden bovenschoolse voorzieningen in het vo en in 9 steden in het po ingericht, met een grote diversiteit. Tijdens de jaarlijkse conferenties van bovenschoolse voorzieningen hebben we gemerkt dat er een behoefte ligt om elkaar te ontmoeten. Om met elkaar van gedachten te kunnen wisselen over zaken waar we allemaal tegenaan lopen maar ook om onze successen te delen zodat anderen hun voordeel daarmee kunnen doen.

Dit was voor ons, Manon Hendriks van bovenschoolse voorziening de Meierij en Astrid Lotte van OPDC Utrecht, de aanleiding voor een collegiaal consultatie-netwerk. Een netwerk dat zich uit zichzelf verspreidt en door iedereen die meedoet zelf in stand gehouden wordt. En waar je gezamenlijk de inhoud bepaalt aan de hand van zelf gekozen onderwerpen.

Simpel organiseren

Het netwerk start bij een uitnodiging per mail van een van de opdc/bvsz aan de bovenschoolse voorzieningen in het land. Wie interesse heeft kan aangeven aan de ontvangende bsv graag op bezoek te komen.  

Eigen inbreng

  1. Als je je opgeeft om op bezoek te komen stel je je eigen opdc/bsvz ook open voor een bezoek van collega-voorziening. Aan het einde van ieder bezoek spreek je af wie het volgende bezoek wil hosten en die voorziening mailt weer een uitnodiging naar de landelijke bovenschoolse voorzieningen.
  2. Ieder bezoek start met een korte kennismaking, een rondleiding en inventarisatie van de vragen/onderwerpen.
  3. Iedere bezoekend opdc/bsvz neemt 1 of 2 vragen of onderwerpen mee die ze willen bespreken en ook de ontvangende opdc/bsvz formuleert 1 of 2 vragen. Deze vragen vormen de inhoud van het overleg. Omdat er verschillende functies zijn binnen een opdc/bsvz willen we de onderwerpen scheiden in 2 soorten. Zodat iedereen kan profiteren van elkaars kennis en de vragen kan stellen die op dat moment aan de orde zijn. Zo kunnen we gesprekstafels inrichten op de vragen rondom het primair proces en vragen op organisatie niveau.

Voorbeelden van wat ons boeit en bindt

Bij primair proces kun je denken aan: sociale vaardigheden, handelingsplannen versus OPP, handelingsadviezen verwoorden en uitvoeren, begeleiden van examenleerlingen, contact met de moederscholen, onderwijsaanbod, diversiteit en differentiatie, etc. Bij organisatie niveau kun je denken aan samenwerken met gemeente, samenwerken met hulpverlening, inspringen op nieuwe ontwikkelingen zoals inclusie, etc.

Om het consultatienetwerk te starten zullen de OPDC’s Utrecht en Den Bosch starten met een uitnodiging voor een collegiale consultatie.

Interesse

Geef je naam/mailadres door aan w.kunst@NJI.nl met de tekst; interesse deelname netwerk. Je ontvangt medio november je eerst uitnodiging.