Banner

De overgang naar het mbo is voor veel jongeren een kwetsbaar moment in de schoolloopbaan. Dat geldt vooral voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte (in het voortgezet onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs). Al zijn er onder deze groepen leerlingen ook heel wat jongeren die het in het mbo uitstekend doen, nog altijd vallen er tijdens of na de overstap naar het mbo te veel jongeren uit.

Zowel v(s)o- als mbo-scholen kunnen maatregelen nemen om uitval tijdens of na de overgang naar het mbo te voorkomen en een doorgaande onderwijs- en ondersteuningslijn te realiseren voor jongeren met een extra ondersteuningsbehoefte. Ook regionale samenwerkingsverbanden, bijvoorbeeld de samenwerkingsverbanden passend onderwijs, de RMC 1 -regio, het VSV 2 -overleg en het OOGO 3, kunnen hiertoe afspraken maken en acties ondernemen.

Deze handige checklist geeft negen ingrediënten voor een succesvolle overgang v(s)o-mbo, compleet met tips en praktijkvoorbeelden om scholen en regio’s te inspireren samen te werken aan een succesvolle overgang.