Banner

In de brief van 20 juli 2021 informeerde demissionair minister Arie Slop de Tweede Kamer over wat er voor thuiszitters wordt gedaan in het Nationaal Programma Onderwijs, en dan specifiek met de extra middelen voor niet op school ingeschreven kinderen.

Gedurende de zomer wordt dit fundament verder uitgewerkt waarbij ook ouders, kinderen, jeugdartsen, leerplichtambtenaren, gemeenten, samenwerkingsverbanden én de Inspectie betrokken worden, aangezien hun rol aan de basis staat van een succesvolle uitvoering.