Banner

Dyslexie is de afgelopen jaren een veelgebruikte term geworden. Niet alleen in het onderwijs maar ook in de bredere samenleving. De bekendheid van de term, en de vlotheid waarmee het woord in de mond wordt genomen, gaat niet altijd gepaard met adequate kennis over het fenomeen. Kinderen en jongeren met ernstige lees- en spellingproblemen en dyslexie hebben recht op goede zorg die gebaseerd is op de laatste stand van de kennis. Deze brede vakinhoudelijke richtlijn Dyslexie levert hier een bijdrage aan.

Aanbevelingen

De richtlijn biedt handvatten in de vorm van aanbevelingen voor het handelen door professionals in zowel onderwijs als zorg, die betrokken zijn bij de hulp aan jeugdigen met ernstige lees- en/of spellingproblemen en dyslexie. Deze aanbevelingen hebben betrekking op signalering, diagnostiek, ondersteuning en behandeling van ernstige lees- en spellingproblemen en dyslexie. Ook besteedt de richtlijn aandacht aan dyslexie bij anders- of meertalige jeugdigen.

Naast de volledige richtlijn, is ook een set werkkaarten en informatie voor ouders over de richtlijn beschikbaar.

De brede vakinhoudelijke richtlijn Dyslexie is geschreven in opdracht van het NIP, de NVO, het NKD en de LBRT en is door deze partijen geautoriseerd.