Banner

Aan de Actietafel Thuiszitters worden door leerplicht, onderwijs of zorg aangereikte thuiszitters besproken waarbij het traject is vastgelopen. Wie er aan de actietafel zitten, is afhankelijk van de casus. Dit document beschrijft wat een actietafel is en beoogt en hoe deze interventie in z’n werk gaat en kan worden opgezet.