po vo
12 april 2018

Deskundig advies over verevening

Het Steunpunt Passend Onderwijs biedt samenwerkingsverbanden met een negatieve verevening regionale ondersteuning aan. Heeft uw samenwerkingsverband een negatieve vereveningsopdracht, dan kunt u deze ondersteuning aanvragen. Twee deskundigen verdiepen zich in uw specifieke situatie en vervullen de rol van critical friend.

Voorbereiding
Voorafgaande aan de ondersteuning vult u een intakeformulier in waarin u aangeeft welke documenten de deskundigen vooraf mogen inzien, zodat zij zich in kunnen lezen in uw specifieke situatie. Op dit formulier beschrijft u verder waar u tegenaan loopt en waar u het tijdens de sessie over wilt hebben. Ook geeft u via dit formulier toestemming dat de opbrengsten van de sessie gedeeld mogen worden met de VO-raad of PO-Raad.

Regionale sessie
Nadat zij zich vooraf goed  hebben ingelezen, vindt de sessie plaats met de twee deskundigen. U kunt kiezen om deze sessie plaats te laten vinden bij de Raden op het kantoor in Utrecht of dat de sessie bij u in de regio plaatsvindt. Aan deze sessie kunnen de volgende personen deelnemen: (afvaardigingen van) bestuur en toezichthouder van het samenwerkingsverband, schoolbesturen regulier en speciaal, directie/management van het samenwerkingsverband en de scholen en partners van het samenwerkingsverband. Na afloop vatten de deskundigen het gesprek samen in de vorm van aanbevelingen. U ontvangt deze notitie enkele dagen na afloop van de sessie.

Ondersteuning aanvragen?
Aan deze ondersteuning zijn kosten verbonden, die voor rekening van de aanvrager komen. De kosten voor de regio-ondersteuning bedragen 4.500 euro (incl. btw; excl. reiskosten). Wilt u meer informatie over deze ondersteuning, dan kunt u een mail sturen naar steunpuntpassendonderwijs@vo-raad.nl.


Nieuws 20 juni 2018

Veelgestelde vragen over de jeugdsector

Recent heeft het NJi een handreiking gepubliceerd voor nieuwe raadsleden en wethouders waarin veelgestelde vragen over de jeugdsector worden beantwoord. […]

Meer lezen »

Nieuws 19 juni 2018

Ondersteuning nodig bij integratie so-sbo-bao?

Mede naar aanleiding van de Landelijke Praktijkdag integratie so-sbo-bao op 28 april jl. is de ‘Ontwikkelgroep gespecialiseerd basisonderwijs’ uitgebreid met […]

Meer lezen »

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video