po vo
11 november 2020

Derde onderwijs- en zorgbrief naar de Tweede Kamer

Op 10 november stuurde minister Slob de onderwijs- en zorgbrief naar de Kamer over de voortgang van de landelijke maatregelen om zorg en onderwijs beter met elkaar te verbinden. De maatregelen moeten het professionals gemakkelijker maken om passende combinaties van onderwijs en zorg te bieden aan kinderen die daar behoefte aan hebben.

De verschillen in stelsels maken het niet eenvoudig om de verbinding tussen zorg en onderwijs te versterken. Daarom dringen alle partijen op meer eenheid aan, onder meer door wet- en regelgeving aan te passen.

Om die reden komt er een wetsvoorstel om het onderwijskundig perspectief mee te nemen bij vrijstellingen van de leerplicht. Er volgt ook een wetsvoorstel voor een doorbraakaanpak onderwijs en jeugdhulp in de regio en voor een heldere rol van samenwerkingsverbanden bij verzuim.

Voor verdere wijzigingen is meer tijd nodig, want de systemen voor onderwijs en zorg hebben waardevolle elementen die verloren kunnen gaan door overhaaste stappen. Er is meer kennis en ervaring nodig uit experimenten en pilots, om ook voor de langere termijn het goede te doen voor de kinderen.

Het einddoel is een onderwijszorgcontinuüm, waarbinnen alle kinderen onderwijs en zorg krijgen die aansluit op hun behoeften op een plek waar zij zich veilig voelen en zich kunnen ontwikkelen.

Dat begint met een goede ondersteuningsstructuur op scholen, waarin jeugdgezondheidszorg, ambulante hulp, orthopedagogen en maatschappelijk werkers actief zijn. Daarmee wordt het ook mogelijk om in een vroeg stadium problemen te signaleren en snelle en gepaste ondersteuning of hulp te bieden.

Er zijn al veel initiatieven waarin zorg en onderwijs goed samenwerken. Passend onderwijs heeft bijgedragen aan een verbetering van het aanbod en de basisondersteuning in de scholen. Veel gemeenten en regio’s werken in pilots met het onderwijs aan maatwerkmogelijkheden voor kinderen. Er zijn steeds meer regionale partnerschappen tussen samenwerkingsverbanden en gemeenten en jeugdzorgregio’s. Ook is er overleg en actie om onderwijs en jeugdzorg samen te laten komen.

In de brief wordt de voortgang van de maatregelen geschetst aan de hand van vier thema’s:

  1. Het organiseren van zorg in onderwijstijd
  2. De ruimte voor maatwerk in onderwijszorgarrangementen
  3. Het vervolg van het Thuiszitterspact
  4. Wat van bestuurders verwacht wordt om duurzame afspraken te maken in het op overeenstemming gericht overleg (OOGO).

 

 


Nieuws 16 november 2020

Nieuwe handreiking en checklist aanwezigheid op school online

Ingrado heeft sinds kort een nieuwe handreiking aanwezigheidsregistratie en een checklist aanwezigheidsbeleid online staan. Beide hulpmiddelen dragen bij aan het […]

Meer lezen »

Nieuws 12 november 2020

Praktijkvoorbeeld ‘driehoeksgesprekken: meer aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling

In het praktijkvoorbeeld ‘Driehoeksgesprekken: praten mét in plaats van over leerlingen’ laat het Nijmeegse Dominicus College zien dat deze vorm […]

Meer lezen »

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video