po vo
24 april 2015

Dekker: “Thuisonderwijs voor ‘moeilijke’ leerlingen mogelijk”

Een school die een hoogbegaafd of autistisch kind geen passend onderwijs kan geven, moet voor dat kind tijdelijk thuisonderwijs organiseren én betalen. Dat zei staatssecretaris Sander Dekker 22 april 2015 in documentaireprogramma Zembla. Thuisonderwijs is volgens de staatssecretaris mogelijk met een docent die aan huis komt, via onderwijs op afstand of door begeleiding van de ouders. “Als we de scholen verplichten om kinderen een passende plek te geven, dan vind ik het niet gek dat die scholen dat organiseren en dus ook betalen”, aldus Dekker.

De staatssecretaris wijst in Zembla op de speciale regelingen die er voor chronisch zieke kinderen bestaan. “Voor hoogbegaafde of autistische kinderen kunnen die ook gelden. Als kinderen niet vijf dagen per week naar school kunnen, bijvoorbeeld door schoolangst, dan moet je kijken of onder verantwoordelijkheid van school thuis iets geregeld kan worden.”

Iedere leerling verdient een passende plek

De VO-raad vindt net als de staatssecretaris dat iedere leerling die wel naar school kan, maar niet gaat, er een te veel is. Iedere leerling verdient een passende plek. De VO-raad ziet dat scholen en samenwerkingsverbanden voor leerlingen zoveel mogelijk een plek proberen te vinden binnen het reguliere of -als dat niet gaat- het speciale onderwijs. Door de inspanningen van scholen, samenwerkingsverbanden en gemeenten is het aantal thuiszitters de laatste twee jaar ook afgenomen van 1700 in 2011/2012 naar 1084 in 2013/2014.

Perspectief op terugkeer naar onderwijs

Scholen zijn terughoudend met thuisonderwijs omdat het in het belang van de sociale ontwikkeling van kinderen is om in een klas met leeftijdsgenoten te zitten. In sommige situaties zal het niet anders kunnen en kan thuisonderwijs tijdelijk een oplossing vormen. Scholen zijn hierbij verantwoordelijk voor de organisatie en bekostiging. Dit kan alleen bij leerlingen die wel bij een school zijn ingeschreven en een perspectief op terugkeer naar het onderwijs hebben.

Huidige situatie onderwijs thuis

Voor een individuele leerling die aantoonbaar door (psychische) ziekte niet in staat is naar school te gaan, kan als andere opties zijn uitgesloten, een oplossing worden gezocht in tijdelijk onderwijs thuis. In dat geval stelt de betrokken school een ontwikkelingsperspectief (OPP) op en overlegt hier met ouders over. Hierin wordt beschreven welke ondersteuning een leerling nodig heeft. De eerste optie is om onderwijs deels op school en deels thuis te volgen al dan niet in combinatie met onderwijs of een zorgboerderij. De Inspecteur Bijzondere Opdrachten moet hierbij betrokken worden. Ouders kunnen de ‘thuisstudie’ niet bij de school declareren. De school draagt de kosten voor aangepast lesmateriaal en extra begeleiding, zolang dit past binnen de rijksbekostiging voor de leerling. De VO-raad wijst scholen en ouders op de ondersteuning door de onderwijsconsulenten als beiden er samen niet uitkomen. Komen ze er dan nog niet uit, dan is er een geschillencommissie Passend Onderwijs.

Samenwerkingsverbanden en scholen zijn druk bezig om passend onderwijs in de praktijk vorm te geven en een dekkend aanbod te realiseren. Dat wil zeggen dat er voor elke leerling een plek is in de regio, als het kan in het regulier onderwijs, en anders in het speciaal onderwijs. Nog niet elk samenwerkingsverband kent een dekkend onderwijsaanbod. Er kan dan gebruik worden gemaakt van onderwijsaanbod in een ander samenwerkingsverband. Deze regelen dan onderling de financiering.

Binnenkort is er voor samenwerkingsverbanden een handig overzicht van documenten en websites die handvatten bieden om het aantal thuiszittende leerlingen in uw samenwerkingsverband terug te brengen. Voor nu kunt u voor gratis advies en ondersteuning terecht bij het steunpunt. We kunnen u mocht het nodig zijn doorverwijzen naar alle betrokken instanties waarmee we samenwerken.

Bekijk de uitzending van Zembla over ‘thuiszitters’.


Nieuws 25 november 2020

Kamer akkoord met doorontwikkeling passend onderwijs: 25 verbeterpunten

De Tweede Kamer wil dat minister Slob haast maakt met de uitvoering van zijn eerder bekendgemaakte 25 verbeterpunten. Dat bleek […]

Meer lezen »

Nieuws 24 november 2020

Internetconsultatie wetsvoorstel voor doorbraak jeugdhulp en onderwijs

Om thuiszitten te voorkomen en/of het aantal thuiszitters te beperken, is het vaak nodig dat onderwijs en jeugdhulp samenwerken. Tot […]

Meer lezen »

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video