po vo
29 september 2020

Deelname werkgroep Ontwikkelinstrument so/vso en samenwerking speciaal-regulier in de regio

Intensivering van de samenwerking tussen speciaal en regulier onderwijs is een belangrijk aandachtspunt in het werkveld, ook bij de evaluatie en doorontwikkeling van passend onderwijs naar inclusiever onderwijs. Vanuit het Steunpunt Passend Onderwijs (SPO), waar een ondersteuningsprogramma op dit thema wordt uitgevoerd, wordt binnenkort gestart met de ontwikkeling van een instrument voor scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs om na te denken over hun taken en de bijdragen die zij kunnen leveren aan de speciale onderwijszorg voor leerlingen in het regulier onderwijs en het samenwerkingsverband. Het beoogde instrument is dus dienstbaar aan scholen maar ook aan het samenwerkingsverband en ondersteunt het regionale gesprek over (versterking van de samenwerking) tussen speciaal en regulier onderwijs, mede gelet op de route naar inclusiever onderwijs. Voor dit ontwikkeltraject, dat zal worden begeleid door Dolf van Veen (NCOJ) en medewerkers van het SPO, zijn we op zoek naar enkele directeuren/bestuurders van (v)so-scholen en directeuren van samenwerkingsverbanden po en vo die deel willen nemen aan de werkgroep. De werkgroep komt in de periode van een half jaar vijf keer bijeen op donderdagochtend in Utrecht bij de PO-Raad/VO-raad.


Nieuws 16 november 2020

Nieuwe handreiking en checklist aanwezigheid op school online

Ingrado heeft sinds kort een nieuwe handreiking aanwezigheidsregistratie en een checklist aanwezigheidsbeleid online staan. Beide hulpmiddelen dragen bij aan het […]

Meer lezen »

Nieuws 12 november 2020

Praktijkvoorbeeld ‘driehoeksgesprekken: meer aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling

In het praktijkvoorbeeld ‘Driehoeksgesprekken: praten mét in plaats van over leerlingen’ laat het Nijmeegse Dominicus College zien dat deze vorm […]

Meer lezen »

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video