po vo
20 maart 2020

Corona en de gevolgen voor passend onderwijs

De huidige situatie rond het coronavirus roept bij scholen en samenwerkingsverbanden vragen op die betrekking hebben tot passend onderwijs. En met name wat de gevolgen zijn voor leerlingen met een (extra) ondersteuningsbehoefte. Tegelijkertijd zien we dat er door het hele land prachtige initiatieven ontstaan. Hieronder vindt u een overzicht met interessante informatie.

Helpdesk

Voor antwoorden op vragen over de huidige situatie en de gevolgen voor passend onderwijs kunt u terecht bij onze helpdesk. Wij stemmen uw vragen af met Inspectie van het Onderwijs en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Voor vragen voor het PO kunt u terecht bij Marlies Peters via 06-13 96 5059
Voor vragen voor het VO kunt u terecht bij Karin Loggen via 06-13 63 49 11
Voor zowel het PO als het VO kunt u mailen naar steunpuntpassendonderwijs@vo-raad.nl

FAQ corona en passend onderwijs

De FAQ van het steunpunt hebben wij uitgebreid met veelgestelde vragen rond het coronavirus en passend onderwijs. Deze veelgestelde vragen kunt u hier bekijken.

Interessante initiatieven

Door het hele land zijn scholen, samenwerkingsverbanden en instanties druk bezig om het onderwijs zo goed mogelijk vorm te geven en ouders en leerlingen te informeren. Met name het goed organiseren nu van onderwijs voor kwetsbare leerlingen is van groot belang. Vanuit het veld hebben we een aantal tips en initiatieven mogen ontvangen. Op deze pagina vindt u hier een overzicht van.

Meer informatie

  • Medewerkers vanuit het onderwijs verwijzen wij graag naar de informatiepagina’s over het coronavirus van de PO-Raad en de VO-raad.
  • Op de door de Rijksoverheid ingerichte website over COVID-19 is de meest actuele informatie te vinden.
  • Deze pagina van de Rijksoverheid bevat het overzicht met de meest gestelde vragen over het onderwijs.
  • Op de website van het NJi is een pagina aangemaakt over het ‘Omgaan met de gevolgen van het Coronavirus’, waar kinderen, ouders, opvoeders, professionals en gemeenten actuele informatie vinden.
  • Op de website Kennisnet vindt u informatie over lesgeven op afstand. De website van de VO-raad gidst u door het grote aanbod van dit moment en geeft een overzicht van het meest actuele nieuws op dit thema. Op de website van Voortgezet leren zijn praktijkvoorbeelden hierover te vinden. Op passendonderwijsthuis.nl is informatie te vinden voor kinderen die een extra ondersteuningsbehoefte hebben. Ook interessant zijn de video’s vanuit de PO-Raad, het Lerarencollectief en researchED.
  • Op Pharos.nl wordt het coronavirus in begrijpelijke taal uitgelegd. Op deze website zijn ook vertalingen te vinden naar het Turks, Arabisch, Tigrinya en Engels. Op de website van Koraal is een brochure te downloaden waarin het coronavirus in begrijpelijke taal wordt beschreven.
  • Ook bij ouders leven veel vragen. Om ouders zo goed mogelijk te helpen staat op de website van Ouders & Onderwijs een overzicht van de antwoorden op veelgestelde vragen. Ook op opvoeden.nl kunnen ouders terecht voor tips en op de verzamelpagina van het NJi zijn veel tips voor ouders te vinden.
  • Op de website van de NVS-NVL is veel informatie te vinden over de coronamaatregelen en de gevolgen voor LOB, aanmelddata, studiekeuze en examens.

 

Het Steunpunt Passend Onderwijs probeert in deze turbulente tijden ieder zo goed mogelijk te ondersteunen. Dit doen wij onder meer door relevante vragen die wij bij de helpdesk ontvangen inclusief bijbehorend antwoord te publiceren. Wij doen ons uiterste beste alle vragen zo volledig mogelijk en (juridisch) correct te beantwoorden, maar kunnen niet garanderen dat onze informatie altijd volledig (en) juist is. De situatie is zo uniek dat (nog) niet alles duidelijk is of gaandeweg (weer) verandert.


Nieuws 20 maart 2020

Voortgezet speciaal onderwijs en staatsexamens

Veel leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs nemen deel aan staatsexamens. Deze bestaan uit een centraal-examen en een college-examen. Het […]

Meer lezen »

Nieuws 19 maart 2020

Aanvullende afspraken voor kinderen in kwetsbare posities

Iedere gemeente opent een herkenbaar loket voor vragen van scholen over hoe ze ook voor leerlingen in kwetsbare posities goed […]

Meer lezen »

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video