po vo
14 mei 2020

Corona en de gevolgen voor passend onderwijs

De huidige situatie rond het coronavirus roept bij scholen en samenwerkingsverbanden vragen op die betrekking hebben tot passend onderwijs. En met name wat de gevolgen zijn voor leerlingen met een (extra) ondersteuningsbehoefte. Tegelijkertijd zien we dat er door het hele land prachtige initiatieven ontstaan. Hieronder vindt u een overzicht met interessante informatie. De informatie waarin dit artikel naar verwijst wordt dagelijks aangevuld.

Helpdesk

Voor antwoorden op vragen over de huidige situatie en de gevolgen voor passend onderwijs kunt u terecht bij onze helpdesk. Wij stemmen uw vragen af met Inspectie van het Onderwijs en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Voor vragen voor het PO kunt u terecht bij Marlies Peters via 06-13 96 5059
Voor vragen voor het VO kunt u terecht bij Karin Loggen via 06-13 63 49 11
Voor zowel het PO als het VO kunt u mailen naar steunpuntpassendonderwijs@vo-raad.nl

Weer naar school

Op 11 mei gaan het primair onderwijs, het speciaal onderwijs in de basisschoolleeftijd, kinderopvangcentra en de bso weer van start. Het voortgezet onderwijs bereidt zich voor om per 1 juni als ‘1,5 meter school’ open te gaan. Op deze pagina vindt u zowel praktische tips als tips om om te gaan met het sociaal-emotionele aspect. Op deze pagina vindt u een prikbord met goede voorbeelden van acties vanuit scholen en samenwerkingsverbanden.

FAQ corona en passend onderwijs

De FAQ van het steunpunt hebben wij uitgebreid met veelgestelde vragen rond het coronavirus en passend onderwijs. Deze veelgestelde vragen kunt u hier bekijken.

Onderwijs aan kwetsbare leerlingen

Op deze pagina staat informatie over wat scholen kunnen doen om leerlingen die in een kwetsbare positie zitten zo goed mogelijk onderwijs en aandacht te bieden, zodat zij dezelfde onderwijskansen krijgen en zo min mogelijk achterstanden oplopen.

Interessante initiatieven

Door het hele land zijn scholen, samenwerkingsverbanden en instanties druk bezig om het onderwijs zo goed mogelijk vorm te geven en ouders en leerlingen te informeren. Met name het goed organiseren nu van onderwijs voor kwetsbare leerlingen is van groot belang. Vanuit het veld hebben we een aantal tips en initiatieven mogen ontvangen. Op deze pagina vindt u hier een overzicht van.

Meer informatie

  • Medewerkers vanuit het onderwijs verwijzen wij graag naar de informatiepagina’s over het coronavirus van de PO-Raad en de VO-raad. Op deze pagina staat informatie over wat scholen kunnen doen voor leerlingen in een kwetsbare positie.
  • Op de door de Rijksoverheid ingerichte website over COVID-19 is de meest actuele informatie te vinden.
  • Deze pagina van de Rijksoverheid bevat het overzicht met de meest gestelde vragen over het onderwijs.
  • Op de website van het NJi is een pagina aangemaakt over het ‘Omgaan met de gevolgen van het Coronavirus’, waar kinderen, ouders, opvoeders, professionals en gemeenten actuele informatie vinden. Deze pagina is speciaal voor de onderwijsprofessionals.
  • De website van de VO-raad gidst u door het grote aanbod van dit moment en geeft een overzicht van het meest actuele nieuws op dit thema. Op de website van Voortgezet leren zijn praktijkvoorbeelden hierover te vinden. Op passendonderwijsthuis.nl is informatie te vinden voor kinderen die een extra ondersteuningsbehoefte hebben. Ook interessant zijn de video’s vanuit de PO-Raad, het Lerarencollectief en researchED.
  • Op Pharos.nl wordt het coronavirus in begrijpelijke taal uitgelegd. Op deze website zijn ook vertalingen te vinden naar het Turks, Arabisch, Tigrinya en Engels. Op de website van Koraal is een brochure te downloaden waarin het coronavirus in begrijpelijke taal wordt beschreven.
  • Ook bij ouders leven veel vragen. Om ouders zo goed mogelijk te helpen staat op de website van Ouders & Onderwijs een overzicht van de antwoorden op veelgestelde vragen. Ook op opvoeden.nl kunnen ouders terecht voor tips en op de verzamelpagina van het NJi zijn veel tips voor ouders te vinden.
  • Op de website van de NVS-NVL is veel informatie te vinden over de coronamaatregelen en de gevolgen voor LOB, aanmelddata, studiekeuze en examens.

 

Het Steunpunt Passend Onderwijs probeert in deze turbulente tijden ieder zo goed mogelijk te ondersteunen. Dit doen wij onder meer door relevante vragen die wij bij de helpdesk ontvangen inclusief bijbehorend antwoord te publiceren. Wij doen ons uiterste beste alle vragen zo volledig mogelijk en (juridisch) correct te beantwoorden, maar kunnen niet garanderen dat onze informatie altijd volledig (en) juist is. De situatie is zo uniek dat (nog) niet alles duidelijk is of gaandeweg (weer) verandert.


Nieuws 15 oktober 2021

Leidraad voor opzetten van ouder- en jeugdsteunpunten

De leidraad ‘Samen bouwen aan ouder- en jeugdsteunpunten’ is verschenen voor samenwerkingsverbanden passend onderwijs die ouder- en jeugdsteunpunten opzetten. De […]

Meer lezen »

Nieuws 14 oktober 2021

Publicatie: Toezichthouders nog zoekende in hun rol

Toezichthouders kunnen hun invloed meer aanwenden om passend onderwijs te laten slagen. Dat stelt Willem van Leeuwen die in opdracht […]

Meer lezen »

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video