Collegiale Ontwikkelingsgerichte visitatie Passend onderwijs

Wilt u graag weten hoe het op uw school staat met de organisatie en invulling van de (extra) ondersteuning? Of wilt u met en van de scholen uit uw samenwerkingsverband leren waar de ontwikkelmogelijkheden rond passend onderwijs liggen? Ga dan aan de slag met het zelfevaluatie instrument COP: de Collegiale Ontwikkelingsgerichte visitatie Passend onderwijs. De visitatie levert uw school en/of samenwerkingsverband veel nuttige informatie op over hoe de ondersteuning in uw organisatie verder kan worden versterkt. Een COP is gericht op het in beeld brengen van de eigen ontwikkelmogelijkheden ten aanzien van passend onderwijs. Door dit ontwikkelingsgerichte karakter draagt de COP actief bij aan de kwaliteitscyclus van uw school en/of samenwerkingsverband.

Voor de visitatie

Ter voorbereiding op de visitatie vult uw school en/of samenwerkingsverband de Ondersteuningsscan in. Dit zelfevaluatie-instrument geeft snel en eenvoudig inzicht in hoe uw organisatie ervoor staat op het gebied van ondersteuning rond passend onderwijs en helpt u om een ontwikkelingsvraag rond deze ondersteuning te formuleren.

Tijdens de visitatie

De visitatie wordt uitgevoerd door een visitatieteam, bestaande uit collega’s van andere scholen. Deze visitatoren hebben een gerichte training gevolgd en hebben zich vooraf ingelezen in uw ontwikkelvraag en schooldocumenten. Na een intakegesprek vinden er tijdens de visitatie lesbezoeken en gesprekken plaats. Aan het eind van de visitatie geeft het visitatieteam zowel mondeling als schriftelijk haar bevindingen terug. eren, gesprekken te

Na de visitatie

Na afloop van de visitatie bespreekt u in teamverband de feedback en hoe de uitkomsten van de visitatie om te zetten zijn in acties. Deze acties kunt u opnemen in het teamplan. Het is raadzaam om na een aantal maanden deze acties te evalueren en zo nodig bij te stellen. Ook het nogmaals invullen van de Ondersteuningsscan geeft een mooi beeld van de behaalde resultaten.

Meer informatie

In dit draaiboek voor scholen en in dit uitgebreide draaiboek vindt u alle informatie over de COP.

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video